Sunny Selwerd maakt zich op voor de toekomst

24 juni 2020

Wijkvernieuwing voor, door en met bewoners krijgt flinke impuls

Sunny Selwerd maakt zich op voor de toekomst

Het College van B&W wil alle openbare ruimte in Selwerd weer toekomstbestendig maken en stelt de raad voor een uitvoeringskrediet hiervoor beschikbaar te stellen.De openbare ruimte in Selwerd scoort onder het stedelijk gemiddelde en dit is goed zichtbaar aan de sleetsheid van voorzieningen en het achterstallig onderhoud. Een van de doelen van wijkvernieuwing Sunny Selwerd is het realiseren van een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. Dit gaat samen met voldoende openbare ruimte.We willen daarom het asfalt en autoparkeren in de openbare ruimte terugdringen waardoor er ruimte ontstaat voor groen, sporten, spelen en ontmoeten. Zo leveren we een positieve bijdrage aan de gezondheid en het geluk van de inwoners van Selwerd.

Flinke impuls aan wijkvernieuwing

In Selwerd vinden de komende jaren op fysiek vlak diverse ontwikkelingen plaats; de aanleg van een warmtenet door WarmteStad in 2020 en 2021, sloop en nieuwbouwprojecten door woningcorporaties van circa 700 woningen en het onderhoudsprogramma van Stadsbeheer (waaronder asfaltvervanging, bomenkwaliteit, riolering). Roeland van der Schaaf, wethouder wijkvernieuwing: ‘Deze ontwikkelingen geven een flinke impuls aan de wijkvernieuwing. We moeten ervoor zorgen dat de inrichting van de openbare ruimte hierop aansluit. We zoeken daarbij zoveel mogelijk naar samenwerking en proberen de ontwikkelingen zowel fysiek als sociaal, integraal op te pakken en af te stemmen. Hoe we dat invullen, bepalen we samen met bewoners. Bij alle projecten zorgen we dat we de contacten die we met bewoners maken vasthouden en uitbreiden. Ook zo dragen we bij aan sociale samenhang.’

Groen is kracht van Selwerd

Glimina Chakor, wethouder Groen & Klimaatadaptatie: ‘Bij de ontwerpen voor de inrichting van de openbare ruimte is Sunny Selwerd uitgegaan van de verborgen kracht van de wijk:het groen. Selwerd is omringd door groen maar niet goed daarmee verbonden en het groen in de wijk is bovendien versnipperd. Dit willen we verbeteren door het groen rondom de wijk meer beleefbaar te maken, beter te verbinden met de wijk en ook in de wijk een beweegvriendelijke en veilige groene route aan te leggen. Het wijkgroen wordt daarmeevoornamelijk een groene verblijfs- en ontmoetingsplaats.’

Bouwdoos openbare ruimte

Op basis van uitgangspunten zoals veel groen maar ook veiligheid, de energietransitie, klimaatadaptatie is de zogenaamde ‘bouwdoos’ voor de openbare ruimte in Selwerd gemaakt. De bouwdoos geeft handvatten (ontwerpprincipes) waarmee we de samenhang in de wijk waarborgen. Daarnaast geeft de bouwdoos ruimte voor een flexibele inrichting van straten en andere plekken. Paul de Rook, wijkwethouder West: ‘Bewoners weten het beste wat goed voor henzelf en hun buurt of straat is. In de wijken willen we de eigen regie van de bewoners versterken en hen meer zeggenschap geven. We spreken daarom per straat met de bewoners en spelen in op de opgave, wensen en aandachtspunten.’

Besluitvorming

De verwachting is dat de gemeenteraad in september 2020 besluit over de kredietaanvraag voor de herinrichting van de openbare ruimte in Selwerd.

Hierboven een impressie van de groene as door Selwerd: bron bouwdoos Selwerd.
Meer uit de categorie: Nieuws, Warmtenet