Start werkzaamheden voetpad langs Paddepoelsterweg

7 april 2021

Langs een gedeelte van de Paddepoelsterweg gaat de gemeente een voetpad aanleggen. De werkzaamheden gaan op 12 april van start.

De Paddepoelsterweg is de komende jaren een druk fietspad. Dan wordt namelijk op het Zernike de Feringa Building gebouwd. Fietsers uit park Selwerd worden tijdens de bouw voor een deel omgeleid via de Paddepoelsterweg en Penningsdijk.

In 2018 is er een extra fietsbrug gebouwd bij de Penningsdijk naast Zernike Campus Groningen. Deze extra brug houdt de Campus aan de oostzijde bereikbaar voor fietsers tijdens de bouw aan de nieuwe Feringa Building. Door de fietsbrug Penningsdijk voelt wandelen tijdens spitsperiodes voor bewoners uit Selwerd en Paddepoel vanwege de drukte erg onprettig. In drukke periodes komen hier zo’n 7.000 tot 8.000 fietsers langs. Het Wijkplatform Selwerd heeft daarom destijds bezwaar gemaakt tegen de aanleg van de fietsbrug Penningsdijk, en heeft er sinds de komst van de fietsbrug voor gepleit om op een veilige manier langs de weg te kunnen wandelen. Het voetpad dat nu wordt aangelegd komt voort uit het bezwaar van het Wijkplatform.

Vanuit wijkvernieuwing Sunny Selwerd zijn ook initiatieven om het gebied voor bewoners aantrekkelijk te maken om te bewegen en beleven. Dit wordt los van de aanleg van het voetpad verder bekeken.

Meer uit de categorie: Nieuws