Foto: Hans Mulder

Selwerders in gesprek over het Speel- en chillplekkenplan

22 juli 2022

Bewoners van Selwerd kunnen nog tot 1 september hun mening geven over het Speel- en chillplekkenplan, en niet tot 1 juli zoals in de flyer staat. Dat plan is het afgelopen jaar gemaakt in de Sunny Selwerd Werkplaats, door bewoners en professionals. Het is een visie op het gebruik van plekken in de openbare ruimte in  de wijk, met als uitgangspunt dat verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten voor gezelligheid, activiteiten en ontspanning.

Mensen uit de wijk maakten niet massaal gebruik van De Stem van Groningen [ https://stemvan.groningen.nl/budgets/14 ] om op het plan te reageren. Maar het kan nog!

Wél stond de Werkplaats de afgelopen twee weken op verschillende plekken in de wijk om met bewoners in gesprek te gaan over het plan, samen met Matti Gelatti. Heel wat mensen kwamen langs om meer te weten te komen én voor een gratis ijsje. Veel konden zich vinden in het plan, maar uitten ook hun zorgen. Zal er voldoende ruimte zijn voor de natuur of om te voetballen? Komt er geen overlast? De mensen van de Werkplaats legden uit dat bewoners en met name de omwonenden nauw betrokken kunnen zijn bij de nadere invulling van de plekken. Maar eerst moet de gemeente nog over het plan beslissen.

Na vrijdag is duidelijk hoeveel steun het Speel- en chillplekkenplan krijgt. Voor de gemeente is dat belangrijk, want die wil weten wat de bewoners nodig vinden in de wijk, ook op het gebied van spelen, ontmoeten en bewegen. In de terugkoppeling naar de gemeente neemt de Werkplaats de gesprekken mee én resultaten van eerder onderzoek onder bewoners.

Meer uit de categorie: Nieuws