Oud en nieuw inzet WIJ Groningen, WIJ op straat

21 december 2020

De medewerkers van WIJ Groningen zijn in de aanloop van oud en nieuw veel aanwezig in de buurt om vanuit daar met de bewoners in gesprek te gaan over oud en nieuw. We zijn benieuwd hoe de bewoners in de buurten oud en nieuw in dit bijzondere jaar voor zich zien en of men zich zorgen maakt en waar wij, op een coronaproof manier, toch nog ondersteuning kunnen bieden om deze zorgen zoveel mogelijk weg te nemen. Dit doen we met de verschillende WIJ-collega’s in de verschillende gebieden waar WIJ actief is. We maken contact door middel van dagelijkse straatrondes door de wijken, onderhouden contact met actieve(bewoners)verenigingen, speeltuinen, buurthuizen etc. om vanuit daar in gesprek te blijven met de buurt over oud en nieuw. Daar waar nodig  hebben we contact met onze samenwerkingspartners in de wijken. De verschillende WIJ-teams zijn voorafgaand en op oudejaarsdag ook goed telefonisch te bereiken over vragen rondom oud en nieuw in uw buurt. Naast onze aanwezigheid in de weken voorafgaand aan oud en nieuw zijn we in de verschillende buurten ook op de dag, avond en nacht aanwezig met verschillende WIJ-collega’s. Vanuit onze aanwezigheid blijven we op die manier ook op dit moment voor de buurt zichtbaar en hebben we, daar waar nodig, ook contact met de verschillende netwerkpartners.

Mochten de RIVM richtlijnen in de aanloop naar oud en nieuw aangepast worden proberen wij deze nieuwe maatregelen zo goed mogelijk toe te passen in onze ondersteuning.

Mochten de RIVM richtlijnen in de aanloop naar oud en nieuw aangepast worden proberen wij deze nieuwe maatregelen zo goed mogelijk toe te passen in onze ondersteuning.

Meer uit de categorie: Nieuws