Nijestee fase 2: Stedenbouwkundig plan definitief

30 januari 2023

Meer woningen en meer groen op dezelfde hoeveelheid vierkante meters? Dat is de insteek van het definitieve ontwerp voor het blok tussen de Mispellaan, Esdoornlaan, Eikenlaan en Elzenlaan. Het plan voorziet in maximaal 410 woningen in de sociale huur, middenhuur en koop. Flink wat meer dan het huidige aantal woningen – dat zijn er 249. Er is niet gekozen voor hoogbouw zoals bij Winkelcentrum Paddepoel, maar voor slim gebruik van de ruimte. Dankzij een goede samenwerking van Nijestee en de gemeente, en de positief kritische houding van een groep bewoners ligt er nu een definitief ontwerp: maximaal 7 woonlagen langs de Eikenlaan, de complexen daarachter krijgen 5 woonlagen en langs de Mispellaan en Esdoornlaan komen huizen met 3 woonlagen.
Meer woningen én meer groen is mogelijk omdat er gekozen is om dit nieuwe buurtje autovrij te maken, met ingangen voor parkeergarages aan de Elzenlaan en Esdoornlaan. Het ontwerp heeft gemeenschappelijke binnentuinen, verbonden met woonpaden tussen de woongebouwen. Paden die weer verbonden zijn met looproutes in de wijk. Ze sluiten aan bij een belangrijke wens van bewoners, namelijk ommetjes te kunnen maken. Langs de paden komen plekken om te spelen en te bewegen, en de beplanting moet aantrekkelijk zijn voor vogels, egels, vlinders, bijen en andere dieren. Kortom: meer rust én meer reuring in dit stukje Selwerd!

Positieve reacties
Van 17 tot en met 20 januari was het ontwerp te bekijken in het Informatiepunt op het Winkelplein. “Het is mooi geworden”, zegt een mevrouw uit de Acacialaan die heeft meegedacht over het ontwerp. “Ik zie veel groen en variatie in de woningen. Er is rekening gehouden met onze opmerkingen. Ik vind het heel positief.” Voorzitter van het Wijkplatform Mariëtte IJsseldijk hoopt en verwacht dat als het plan klaar is, Selwerd geen ‘doorstroomwijk’ meer is. “Dan komen er meer vaste bewoners, mensen die investeren in de wijk.”

Wat er nu ligt is het stedenbouwkundig plan. Hoe de wooncomplexen er precies gaan uitzien en hoe de openbare ruimte wordt ingericht, daar gaan Nijestee en de gemeente de komende tijd mee aan de slag. Ook hier krijgen bewoners weer een rol in, dus wordt vervolgd. De sloop start waarschijnlijk eind dit jaar.

Meer informatie: https://www.sunnyselwerd.nl/projecten/nieuwbouw-nijestee-fase2/

Meer uit de categorie: Nieuws