Nieuwe trekker Sunny Selwerd: Kim Meijer

10 oktober 2023

Hoe kunnen we er samen met bewoners voor zorgen dat mensen nóg meer aan de wijkverbetering hebben? Met die vraag gaat Kim Meijer de komende tijd aan de slag. Ze volgt Wietske Schober op, die tot februari de algemeen projectleider van Sunny Selwerd was.  

“Het is heel mooi om te zien wat hier al allemaal gebeurt”, zegt Kim. Anders dan Wietske is zij in dienst van de gemeente. Ze deed al wijkvernieuwingsprojecten in Beijum. “Wat ik heel mooi vind aan Selwerd: met het aanleg van het warmtenet en de herinrichting van de straten ligt er een grote opgave maar zeker de helft van de tijd energie en geld wordt besteed aan verbeteringen op het sociale vlak. Aan het aanpakken van eenzaamheid en armoede bijvoorbeeld en het verbeteren van de gezondheid van mensen. Samen met bewoners. Dat vind ik heel mooi. Dat is de kracht  van de wijkvernieuwing hier.”

Wat kan jij dan nog gaan doen?

“Ik wil kijken wat we nog meer kunnen doen, zonder over de kop te gooien van wat er al staat. Wat ik belangrijk vind is dat we het echt met de mensen in de wijk doen. Ik weet dat je dat  als professionals  makkelijk vergeet. Hier moeten we scherp op blijven.” Ze vindt wil zich er ook sterk voor maken dat mensen in Selwerd elkaar makkelijk weten te vinden en elkaar kunnen ontmoeten. Er is heel veel groen, er is heel veel ruimte maar waar is een centrale plek waar je afspreekt om even bij te praten?”

Bewoners zeggen vaak dat bankjes zorgen voor overlast van jongeren. Kim: “Jongeren zijn ook bewoners van de wijk. Je moet wel bekijken waar zij dan naar toe kunnen en willen. Hopelijk kunnen we ook voor hen een plek creëren waar ze zich prettig voelen.”

Speel- en chillplekkenplan

Het is een van de zaken die het Speel- en chillplekkenplan aanpakt. Een groepje bewoners is samen met professionals bezig om dit verder uit te werken. Komend jaar wordt gestart met een deel van de uitvoering. Wordt vervolgd.

U kunt Kim bereiken via kim.meijer@groningen.nl

Meer uit de categorie: Nieuws