Mobiliteitsvisie gemeente: knip in Eikenlaan en 30 km

13 juli 2021

Minder ruimte voor auto’s, meer voor voetgangers, fietsers en (deel)scooters: dat is de kern van de nieuwe mobiliteitsvisie van de gemeente. De plannenmakers willen een knip in de Eikenlaan met een doorgang voor de bus. Autoverkeer tussen Paddepoel en Selwerd moet dan via de ringweg. Tot 7 juni kon iedereen er zijn/haar zegje over doen. De reacties worden verwerkt en in het najaar beslist de gemeenteraad.

Leefstraten

Een ander belangrijk aspect van de visie is dat de woonstraten in de wijken leefstraten worden. Minder autoverkeer en minder geparkeerde auto’s zorgen ervoor dat er meer ruimte is om te spelen en te bewegen. Dit is ook al langer een wens van veel mensen in de wijk en het is ook al een belangrijk uitgangspunt voor de herinrichting van de straten. Hier kun je daar meer over lezen: https://www.sunnyselwerd.nl/bouwdoos-selwerd_versie-01-7-2020-low/

Snelheid omlaag

Om de leefkwaliteit verder te vergroten moet op veel wegen en straten de autosnelheid van 50 naar 30 km per uur, staat er in de mobiliteitsvisie. Daarmee wordt het veiliger op straat, het lawaai wordt minder en is het prettiger om buiten te zijn. Maar op de Eikenlaan wil de gemeente de 50 km aanhouden. De stoplichten bij de Elzenlaan, Dierenriemstraat en mogelijk ook de Zonnelaan verdwijnen. Het Wijkplatform wil dat de Eikenlaan ook 30 km wordt. Dat maakt het oversteken naar voorzieningen als de Vensterschool en de sportaccommodaties, en naar binnenstad of Zernike een stuk veiliger. Ook de Kastanjelaan zou om die reden 30 km moeten worden.

Verder wil het Wijkplatform dat de gemeente onderzoek doet naar de gevolgen voor de verkeersdrukte op de Iepenlaan, waar de aansluiting is op de ringweg. Mogelijk komt er ook op- en afrit in westelijke richting bij.

Delen stimuleren

De gemeente wil het gebruik van deelauto’s en deelscooters stimuleren, bij voorkeur elektrische. Daardoor kan het aantal parkeerplekken omlaag.

Auto noodzakelijk

Als het hebben van een eigen auto echt noodzakelijk is, dan kan dat natuurlijk. Wie slecht ter been is, moet een parkeerplek kunnen krijgen zo dicht mogelijk bij huis. Maar als het mogelijk is om een auto te delen, dan is dat goed voor de wijk. Een deelauto kan zeven eigen auto’s vervangen, blijkt uit onderzoek. Dat scheelt nogal wat ruimte aan parkeerplekken!

Klik hier voor het Mobiliteitsmagazine van de gemeente (PDF)

Meer uit de categorie: Nieuws