Meedenken, meepraten en meedoen: Park Selwerd

31 januari 2019

Zo’n 25 wijkbewoners zaten op zaterdagmiddag 26 januari bij elkaar in de BSV om concrete plannen te bedenken voor Park Selwerd. Dat gebeurde aan de hand van de thema’s: Ecologie & Groen, Sport & Spel & Ontmoeten, en Verkeer & Veiligheid. Per thema formuleerden groepjes deelnemers een wens. Dat leverde mooie wensen op:

  • We willen meer sport- en spelmogelijkheden in het park en meer ontmoetingsplekken. Daarvoor willen we ook gebruik maken van het sportveld dat tegen het park aanligt.
  • We willen bosschages en houtwallen met doorkijkjes, om de ecologische hoofdstructuur te versterken.
  • We willen een (verkeers)veilig en schoon park, waar alle gebruikers met plezier gebruik van maken.

Per wens kwamen er concrete oplossingen op tafel, zoals een veld om jonge honden te trainen, een plek met bankjes en fitnesstoestellen voor ouderen en jongeren, en speeltoestellen voor kinderen, gerieflijke bankjes, een theehuis, goede verlichting op het fiets- én voetpad naar Zernike, goed zichtbare prullenbakken en periodieke opruimacties door bewoners. De groep Ecologie & Groen ging nog een stap verder. Ideeën over beplanting, waterpartijen en een tunnel voor dieren werden vertaald naar acties: wat er moet gebeuren om dit te realiseren. Allereerst moet er een ecologisch infocentrum komen in de boerderij in het park, vonden de deelnemers. Van daaruit kunnen bewoners, stadsecologen en andere deskundigen meedenken over de vormgeving en inrichting van Park Selwerd. De deelnemers gaan een afspraak maken met stadsbeheer, de stadsecoloog en de projectleider wijkvernieuwing.  

De themagroepen Sport & Spel & Ontmoeten, en Verkeer & Veiligheid waren aan het eind van de bijeenkomst nog niet zo ver. Er komen dit jaar meer momenten om mee te denken, mee te praten en mee te doen met betrekking tot Park Selwerd. Wordt vervolgd.

Klik hier voor het volledige verslag.

Meer uit de categorie: Nieuws