Herinrichting Berkenlaan en Beukenlaan komt er aan

28 juni 2021

Komende herfst staat de herinrichting van de Berkenlaan en de Beukenlaan op stapel. Hoe het gaat worden? Daarover hebben bewoners eind 2019 meegedacht. De straat wordt versmald, auto’s parkeren op de stoep en er komen veilige oversteekplekken. Bij De Berk komt een autovrij pleintje en ook komen er plantenvakken met kleurige en geurige planten die vlinders en bijen aantrekken. Wil je een idee krijgen van het ontwerp? Klik dan hier. Om het plan te realiseren moeten we 6 bomen kappen. Dat is jammer, maar er komen er 12 voor terug! Om de bomen te mogen kappen, is een kapvergunning aangevraagd. De omwonenden hebben hierover een brief van de gemeente gehad.

Kapvergunning inzien en bezwaar maken

De kapvergunning ligt ter inzage op afspraak tussen 9:00 en 13:00 uur bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 te Groningen. U kunt voor inlichtingen bellen naar G. Demandt, telefoon (050) 367 89 10 van de afdeling VTH. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Uw bezwaar met motivatie moet uiterlijk op 27 juli ontvangen zijn. U kunt het sturen naar: Burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast bezwaar maken ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland en verzoeken om de omgevingsvergunning langer te schorsen. U bent hiervoor wel griffierecht verschuldigd. Indien u het verzoek om een voorlopige voorziening binnen zes weken na bekendmaking indient, zal de omgevingsvergunning nog geschorst zijn tot het moment dat er beslist is op het verzoek om een voorlopige voorziening. Een verzoek kunt u indienen bij De President van de Arrondissementsrechtbank Noord-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Meer uit de categorie: Nieuws