Feestelijke start nieuwbouw De Huismeesters

3 november 2022

Op vrijdagmiddag 28 oktober werd het feestelijke startsein voor de nieuwbouw van De Huismeesters in Selwerd gegeven. Het startsein werd gegeven door wethouder Rik van Niejenhuis, directeur-bestuurder van De Huismeesters Jeriça Hartholt en Wim Oudendorp, directeur van Heijmans Woningbouw Noord. Deze zogeheten ‘eerste fase’ bestaat uit de bouw van 38 sociale eengezinswoningen aan de Vlierstraat, Populierenlaan en Kornoeljestraat.

Jeriça Hartholt, directeur-bestuurder van De Huismeesters: “In Selwerd slopen we de komende jaren 146 woningen en bouwen er 293 terug. Dit doen we in vier fasen. De eerste 38 nieuwe woningen worden aan de Vlierstraat, Kornoeljestraat en Populierenlaan gebouwd. We zijn trots op ons nieuwbouwplan: de nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd, we voegen diversiteit toe waardoor er meer mogelijkheden voor doorstroming in de wijk ontstaat en de vervangende nieuwbouw biedt ook de kans iets te doen aan het woningtekort in de stad”.

De buurtvernieuwing is onderdeel van de hele wijkverbetering ‘Sunny Selwerd’. Met als doel het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van de bewoners. Het gaat dus niet alleen over stenen, maar ook over inkomen, prettig wonen, veiligheid en meedoen. Wethouder Rik van Niejenhuis: “In Selwerd werken we met bewoners samen aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt en op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving. Ik gun iedereen een plek waar je je thuis voelt, waar ruimte is om in de buurt te wandelen, te genieten van een groene leefomgeving met voorzieningen in een veilige wijk. Een Sunny Selwerd met trotse bewoners!”.

De bouw van de woningen is in handen van Heijmans Woningbouw Noord. Wim Oudendorp, directeur: “Wij zijn verheugd om te starten met de bouw van de eengezinswoningen in de eerste fase. We hebben ruime ervaring met de bouw van energiezuinige woningen. De woningen krijgen onder andere zonnepanelen en worden aangesloten op WarmteStad. Er is in het totale plangebied extra aandacht besteed aan groen- en ontmoetingsplekken die bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor de toekomstige bewoners. Daarnaast is er samen met Specht architecten veel aandacht besteed aan de architectuur van de woningen. Wij verwachten dat de nieuwe woningen een verrijking voor Selwerd worden.”

Naar verwachting worden de woningen in juli 2023 opgeleverd. De woningen vallen allemaal onder de sociale huur. Wijkvernieuwingsurgenten krijgen voorrang en hebben als eerste hun keuze kunnen maken.

Meer uit de categorie: Nieuws