David Bergtop en Jonas Vollbrandt

Even voorstellen… de mannen van de herinrichting

24 juni 2022

Dit zijn projectleider Herinrichting David Bergtop en Jonas Vollbrandt, die de projecten ondersteunt als het gaat om communicatie en het betrekken van bewoners. Woon je ten noorden van de Eikenlaan en is jouw straat aan de beurt? Dan kom je ze vast tegen.

David en Jonas zorgen er samen met hun collega’s uit de projectgroep voor dat er een ontwerp komt en dat het wordt uitgevoerd. Daarin zijn ze de schakel naar organisaties die daarbij betrokken zijn, zoals de gemeente, de woningcorporaties, WIJ Selwerd en de aannemers.

David en Jonas zijn ook de schakel naar de omwonenden. Die moeten goed geïnformeerd zijn, meedenken, meepraten en meedoen. Dus organiseren ze bewonersbijeenkomsten, schrijven ze nieuwsbrieven, maken ze flyers en bellen ze soms aan om te vragen op welke manier de bewoner betrokken wil zijn.

“Ik ben nu zo’n vier jaar betrokken bij de wijkverbetering”, zegt David. “Ik begon in de tijd van de visie, toen de grote lijnen werden uitgezet. Nu zie ik hoe dingen in de praktijk uitpakken. Bijvoorbeeld dat het betrekken van bewoners erg belangrijk is voor het gevoel van eigenaarschap tijdens alle vernieuwingen. Het is erg leuk om die ontwikkeling mee te maken.” Jonas en hij hebben veel overleg met bewoners. “Bewoners hebben vanaf het begin een stem in de wijkverbetering en veel bewoners voelen zich betrokken bij projecten.”

Jonas: “Mijn eerste dag liep ik met David door de wijk. Ik moest me overal voorstellen. Nu is het een halfjaar later. Ik ken heel veel mensen en mensen kennen mij.  We bouwen een band op met elkaar. Dat contact met mensen vind ik erg leuk. In gesprek gaan over wat ze graag voor de wijk willen en dan plannen maken  hoe we dat voor mekaar kunnen krijgen, zodat hun straat of pleintje voor hen zo mooi mogelijk wordt.”

Projecten in Oost en West

Op dit moment zijn David en Jonas vooral actief in Selwerd-West en Selwerd-Oost. In West staat op korte termijn veel op stapel. Na de bouwvak begint daar de aanleg van het warmtenet, gevolgd door de herinrichting. Daar zijn veel mensen uit de buurt bij betrokken. De Bouwdoos is het uitgangspunt. Dit is het document dat de kaders aangeeft voor de herinrichting. “Mensen willen niet horen: bedenkt u maar hoe uw straat er moet uit zien, ze hebben behoefte aan richtlijnen”, zegt David. Die hoeven niet overal in Selwerd hetzelfde uit te pakken. “In West bijvoorbeeld heeft een aantal bewoners veel verstand van bloemen en planten. Dus is het logisch om hen te vragen wat zij in de plantenvakken zouden willen – binnen de kaders natuurlijk, en of ze ook een stukje onderhoud willen doen.”

In Oost laat de herinrichting nog even op zich wachten. Het warmtenet komt er al wel. David: “Eerst gaat De Huismeesters bouwen, pas daarna richten we de straten opnieuw in.” Ondertussen krijgen de leefbaarheid en sociale samenhang in dit stukje Selwerd veel aandacht. De buurtwoning Beukenlaan 13 speelt daarin een rol als plek voor ontmoeten en activiteiten van bewoners, voor bewoners. “Professionals en mensen uit het buurtje zijn aan het kijken waar behoefte aan is, samen gaan we een plan maken.”

Jonas: “Vroeger kwamen er plannen voor een straat en die werden voorgelegd aan bewoners. Je hoopte dan maar dat de mensen het mooi zouden vinden. Nu is er meer ruimte voor ideeën en wensen van bewoners. Pas dan komt er een ontwerp. We kijken veel breder dan de inrichting alleen, ook naar sociale aspecten. Hoe is het om hier te wonen? Waar is behoefte aan?” David: “Het gaat om een goede wisselwerking. We leren elke dag hoe het beter kan en proberen dat toe te passen bij alles wat we in de wijk doen.”

Meer uit de categorie: Nieuws