De monnik in de herfst

1 november 2023

Nu met het aanbreken van de herfst de dagen weer korter worden en het vroeger donker wordt, breekt langzaam de tijd aan van bezinning en overdenking. Wat heb ik allemaal gedaan dit jaar en de afgelopen periode. Verliep het allemaal wel zoals ik het bedacht had? De monnik maakt deze overpeinzing door in de stilte zijn gedachten te ordenen. Nee, ook voor hem liep niet alles even voorspoedig als gedacht. In de tijd rondom Allerzielen staan we stil bij onszelf maar zeker ook bij hen die ons eerder zijn ontvallen.
Op 4 november maakt de monnik zijn stiltewandeling graag samen met u. Vanuit Buurtkerk de Fontein aan de Eikenlaan gaan we weer aan de wandel. We vetrekken om 9.30 uur en komen rond 12.00 uur weer terug bij de kerk.
Hans Mulder

Meer uit de categorie: Nieuws