Afscheid projectleider Wietske Schober

23 maart 2023
Links, staand naast de kaart: Wietske Schober. Foto: Hans Mulder

“Selwerd is in mijn hoofd en in mijn hart gaan zitten”, zegt Wietske Schober. Bijna drie jaar geleden werd ze ‘de grote baas’ oftewel projectleider van Sunny Selwerd en op 21 februari nam ze afscheid. In deze periode ging de wijkverbetering van plannenmakerij naar uitvoering en dat is te zien.
  
“Wanneer je nu door Selwerd rijdt, is de weg soms afgezet, hier wordt er gesloopt, daar nieuw gebouwd en er wonen al mensen in de nieuwe appartementen. Dat hebben we toch maar gedaan, ondanks corona”, zegt Wietske. De lockdowns maakten de samenwerking van gemeente, woningcorporaties, WarmteStad, WIJ Selwerd, Grunneger Power, Wijkbedrijf en andere partners ingewikkeld. “Alles ging online vanuit huis en dat is toch lastig als je elkaar nog niet zo heel goed kent. Ik heb daarom eindeloos veel door de wijk gewandeld met mensen, om werk te bespreken.” De samenwerking kwam gelukkig goed van de grond. “Iedere partij heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, maar gaat óók voor Selwerd.”
 
Ingewikkeld samenspel
Bewoners maken de wijk!, is de leus van Sunny Selwerd. Bij veel, zo niet alle projecten zijn bewoners betrokken. Het Wijkplatform, maar ook groepjes mensen uit de wijk praten mee over de herinrichting van straten, speel- en ontmoetingsplekken etc. Maar niet alles kan, helaas. Wietske: “Je hebt vaak een hogere ambitie dan je kunt waarmaken. Bijvoorbeeld, bij herinrichting praten bewoners en professionals over de wensen. Maar dan zie je dat er soms bijna letterlijk geen ruimte voor is in de bovengrond of in de ondergrond. Je hebt te maken met leidingen die er liggen, bomen, we moeten wateroverlast en hittestress voorkomen… dat maakt het moeilijk om samen vrijuit te bedenken wat er kan komen. Samen ga je op zoek: waar is er dan wél plek voor?” Bewoners die meedenken, zien hoe ingewikkeld het is. “Je hoeft het dan nog steeds niet eens te zijn, maar je snapt dan wel waarom bijvoorbeeld een bankje of parkeerplaats niet op jouw favoriete plek kan komen. Het is zoeken met elkaar.”
Ze vindt het erg belangrijk dat Selwerd een goed functionerend Wijkplatform heeft dat graag betrokken is. “Kom erbij, kijk naar de plannen welke keuzes we maken en waarom we die maken en doe mee. Want dat maakt uiteindelijk dat de samenwerking tussen professionals en bewoners goed loopt en we zo goed mogelijk aansluiten bij wat de wijk wil.”
 
Opvang Oekraïners
De wijkverbetering gaat ook over gezondheid en welbevinden van bewoners, kortweg ‘het sociale domein’. Nieuwe woningen of de aanleg van een warmtenet kan je letterlijk zien, maar het sociale programma is vaak minder duidelijk zichtbaar in de wijk. Maar ook hier begint de uitvoering nu echt te komen”, signaleert Wietske. “De opvang van de Oekraïners een jaar geleden liet dat mij wel zien. Er stond ineens een heel netwerk stond van WIJ-team, Wijkbedrijf, scholen, wijkverpleegkundigen, ondernemers in de wijk en anderen, die met elkaar samenwerkten. Het was ineens zichtbaar. Binnen een dag stonden er ruim zestig vrijwilligers klaar, veel uit de wijk, geweldig! Wat een kracht zit er in de wijk! Ik was tijdelijk coördinator van de opvang en heb toen heel veel bewoners leren kennen.”
 
Wietske verlaat Selwerd met een beetje spijt in het hart, maar begrijpt de keus die de gemeente heeft gemaakt om een ‘eigen projectleider’ aan te stellen. “Toen Sunny Selwerd startte had de gemeente niet meer de kennis en ervaring in huis voor zo’n groot wijkvernieuwingsproject”, zegt ze. “Dus schakelden ze het externe bureau in waar ik werk.”
Dat bureau heet KAW en zit in de stad. Wietske is inmiddels aan de slag in onder andere Delfzijl. Jan Hendrik Jansen en Kim Meijer van de gemeente Groningen volgen haar op. “Ik heb helaas niet iedereen meer kunnen spreken om ze te bedanken voor de samenwerking, dus als dat nog even via deze weg mag? Bedankt!”.

Meer uit de categorie: Nieuws