Nieuwbouw De Huismeesters

95 eengezinswoningen ...

... zullen worden gesloopt. Woningcorporatie De Huismeesters kwam in najaar 2018 met dit bericht naar haar bewoners. Door middel van bewonersbijeenkomsten zijn ze uitvoerig geïnformeerd. De planning is dat in 2021 met de sloop zal worden begonnen.

Veel bewoners keren graag terug en zijn daarom actief in een werkgroep om samen met De Huismeesters na te denken over de invulling van de woningen en woonomgeving van dit stukje Selwerd.

Het betreft hier woningen aan de Bottelroosstraat, Berkenlaan, Lijsterbeslaan, Iepenlaan, Populierenlaan en Vlierstraat.

Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina van De Huismeesters.

Doelen bij dit project: