Nieuwbouw en renovatie Nijestee

Nijestee gaat de komende jaren ruim 300 woningen in Selwerd afbreken en vervangen door nieuwbouw. Daarnaast krijgen veel huizen een onderhoudsbeurt en worden ze energiezuiniger gemaakt. De buurtvernieuwing is onderdeel van de hele wijkverbetering ‘Sunny Selwerd’ en een samenwerking tussen alle woningcorporaties, de gemeente Groningen en bewoners uit de wijk.

Waarom nieuwbouw?

De wensen van bewoners zijn in deze tijd anders dan in de tijd dat de woningen gebouwd werden. Veel woningen in Selwerd zijn bijvoorbeeld niet bereikbaar met een lift. Bovendien staan in de wijk veel van dezelfde woningen. Door nieuwe huizen te bouwen wil Nijestee een buurt maken met verschillende soorten woningen. Dit worden moderne en comfortabele huizen, die betaalbaar en energiezuinig zijn. Er komen meer sociale huurwoningen terug dan er gesloopt worden.

Bewoners denken mee

De bewoners, maar ook omwonenden, zijn op de hoogte gesteld van de plannen. Ook worden zij uitgenodigd om actief mee te denken over de vernieuwing van hun buurt. Hiervoor worden speciale bijeenkomsten georganiseerd.

Woningen opgeknapt

Naast nieuwbouw investeert Nijestee ook in bestaande woningen. Veel huizen in Selwerd zijn inmiddels verbeterd met bijvoorbeeld geïsoleerde buitenmuren, nieuwe radiatoren, dubbelglas en een nieuwe voordeur. Maar ook schuttingen, brandgangen en voortuinen worden opgeknapt.

Stap voor stap

De buurtvernieuwing vindt plaats in fases. De woningen rondom het winkelcentrum van Selwerd aan de Berkenlaan, Mispellaan en Eglantierstraat zijn het eerst aan de beurt en worden in het voorjaar van 2020 gesloopt. Vanaf 2021 zal ook de omgeving van de Gelderse Roosstraat en Hazelaarstraat worden betrokken in de buurtvernieuwing.

Bewoners van wie de woning afgebroken wordt, krijgen met voorrang een andere woning in de stad en hebben de mogelijkheid om terug te keren.

nijestee fase 1