Sunny Selwerd Energie - Meedoen en aanmelden

Meedoen en aanmelden

Wijkenergieplan: Een duurzaam Selwerd

Doelen bij dit project

Bewoners kunnen meedenken en meedoen bij alle facetten van het wijkenergieplan.

Er zijn diverse initiatieven gestart op het gebied van duurzaamheid. Een buurtenergieteam, een VvE-bijeenkomst, energiecoaches en meer. Hier kun je de verslagen van bijeenkomsten terugvinden, of je aanmelden om actief mee te doen.

  Verslag Bijeenkomst voor VvE's - 12 juni 2019

  Verslag VvE-bijeenkomst Sunny Selwerd Energie

  Verslag Buurtenergieteam - 28 februari 2019

  Beste Selwerders,

  Bedankt voor jullie komst naar de energiebijeenkomst Sunny Selwerd Energie op woensdag 28 februari! Fijn om jullie zo te ontmoeten. Centraal in de meeting stond het ‘bottum-up’ verduurzamen van jullie mooie wijk. Hierbij een kort verslag van de avond:

  Tijdens de bijeenkomst hebben we geconstateerd dat:

  • Jullie met enthousiaste mensen zijn, die zich graag wil inzetten voor een duurzame wijk. Geweldig! Jullie gaven aan dat jullie inzet afhankelijk is van de beschikbare tijd die jullie hebben.
  • Jullie aan de slag willen met de thema’s die jullie specifiek aanspreken. Dat zijn: verduurzaming van VVE’s, aardgasvrij wonen en inductiekoken, elektrische mobiliteit en collectief energie opwekken (bijvoorbeeld met een gezamenlijk zonnedak).
  • Jullie graag meer kennis opdoen over wat er al gebeurt in de wijk, en welke financieringsvormen en netwerken aangesproken kunnen worden.
  • Jullie geïnspireerd willen worden door andere buurtenergieinitiatieven, zoals Paddepoel Energiek. De warmteworkshop is daar een voorbeeld van.

  We spraken af dat:

  • Jullie hierbij de link naar de collectieve inkoopactie #inductie050 ontvangen. Schrijf je vrijblijvend in en gebruik dit als inspiratie.
  • Jullie meer informatie ontvangen over de Ollongren-gelden.
  • We ons allemaal inzetten om meer buren te betrekken die interesse hebben in de verduurzaming van de wijk, om zo het collectief verder uit te breiden.

  Korte termijn acties:

  • Het organiseren van een VVE bijeenkomst, waarin een integrale aanpak gepresenteerd die VVE’s helpt te verduurzamen. Die aanpak gaat over het enthousiasmeren van bewoners, tot de mogelijkheden voor - en realisatie van energiebesparende mogelijkheden en zelf energie opwekken. Ook financiering komt aan bod.
  • Het organiseren van een kennissessie ‘aardgasvrije wijken en inductiekoken’, waarvoor we bijvoorbeeld bewonersinitiatief #inductie050, de Gemeente Groningen, WarmteStad en 050Buurtwarmte kunnen uitnodigen. Een expert zou bijvoorbeeld voorlichting kunnen geven over kierdichting, de eerste en meeste efficiente manier om warmteverlies tegen te gaan.
  • Het inventariseren van de mogelijkheden voor elektrische mobiliteit in de wijk, door in gesprek te gaan met een expert van Mobiliteit VanOns, om zo te inventariseren wat er mogelijk is rondom elektrische mobiliteit en deelautoconcepten.

  Jullie hebben aangegeven waar jullie specifieke interesse ligt en we zullen daarom contact opnemen met jullie, om acties verder uit te werken. Was je er niet bij, maar wil je wel bij een of meerdere thema’s betrokken blijven? Of wil je graag met een ander onderwerp aan de slag? Geef het graag bij ons aan!

  Heb je in de tussentijd vragen, inspiratie nodig of feedback? Dan kun je natuurlijk bij ons terecht. Een suggestie voor de volgende bijeenkomst zal komen via ons, middels een datumprikker. Zo hopen we dat iedereen kan aansluiten, ook als je er afgelopen woensdag niet bij kon zijn. De volgende bijeenkomst kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de voortgang van bovenstaande acties en het vervolg te bespreken.

  Andere handige links:

  • Hierbij ontvangen jullie ook de link naar de website van ‘Hier Opgewekt’. Hier Opgewekt is hét kennisplatform voor en door lokale energie initiatieven. Hier kun je o.a. stappenplannen, projectvoorbeelden en -documenten vinden ter ondersteuning van initiatieven en projecten. Heel handig, ook ter inspiratie.
  • En hierbij de link naar de de website van Groningen Energieneutraal (Gemeente Groningen), waarin beleid en actuele status van energieneutraal Groningen wordt getoond. Het geeft een beeld van de ambitie waar de Stad voor staat. Bij het Wijkbedrijf hebben we verschillende folders neergelegd.
  • Last but not least: www.sunnyselwerd.nl/energie
   Stuur deze mail overigens gerust door naar je wijkgenoten! Iedereen is welkom.

  Een hartelijke groet,
  Daan, Orville en Anne

  namens Sunny Selwerd Energie
  en samen met Buurkracht en Grunneger Power