Verkeer Eikenlaan

De belangrijkste weg van Selwerd ...

... dat is, zonder twijfel, de Eikenlaan. De meeste fietsers en de auto's van en naar Selwerd rijden wel een stukje over of langs deze weg. En als je er al niet langs rijdt, dan steek je hem als wijkbewoner vaak genoeg over.

De Eikenlaan is een drukke weg, voor alle verkeersstromen, of je nu een automobilist, fietser of voetganger bent. En bewoners van Selwerd hebben een uitgesproken mening als het op de Eikenlaan aankomt. De discussie rondom de fietsoversteek met het Wilgenpad was daar een goed voorbeeld van.

Onoverzichtelijk, te druk, geen goede doorstroming, allemaal uitspraken die gehoord zijn. En in plaats van ieder kruispunt apart te bekijken is de gemeente Groningen gestart met een totaalplan. Van de Zonnelaan tot het spoorviaduct wordt gekeken naar een herinrichting van de totale Eikenlaan. Een eerste voorstel is al gedaan.

Tevens heeft er een verkeersonderzoek plaatsgevonden, om duidelijk te krijgen waar de automobilisten die gebruik maken van de Eikenlaan vandaan komen. Het maakt namelijk nogal uit of het verkeer is wat van en naar Selwerd gaat, of alleen door de wijk heenrijdt. Is de Eikenlaan een binnenring of niet?

Dit project wordt meegenomen in de plannen voor de wijkverbetering Sunny Selwerd, want de Eikenlaan heeft zeer veel invloed op de verkeersstromen in de rest van de wijk.

eikenlaan 2

Doelen bij dit project:

Inmiddels (20 juni 2018) heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad een voorstel voorgelegd. Hierin zijn de volgende zaken opgenomen (let wel, dit is een voorstel, geen definitief plan):

  • Bij het fietspad wordt de Eikenlaan verdiept aangelegd en door middel van een tunnel onder het fietspad door gaan.
  • De verkeerslichten bij de Elzenlaan verdwijnen
  • Bij de Kastanjelaan komen verkeerslichten
  • Kruispunt Iepenlaan wordt een rotonde
  • Er komt geen gehele aansluiting op de ringweg aan het einde van de Iepenlaan