augustus 31, 2022

De serie Kijk in de Wijk gaat over de wijkvernieuwing in de Groningse wijk Selwerd. De serie is vanaf zaterdag 3 september 6 weken lang zien op OOGTV.
Wijkvernieuwing raakt aan veel aspecten van het leven van wijkbewoners. Het gaat over de huizen waarin ze wonen, maar ook over veiligheid in hun buurt, het vervangen van aardgas als energiebron, over moeilijk kunnen rondkomen en over het vergroten van kansen om goed en gezond mee te doen in de samenleving. In Groningen doen we die wijkvernieuwing zoveel mogelijk sámen met wijkbewoners.
Deze aspecten komen aan bod in de serie, die afgelopen jaar is opgenomen.

Wijkvernieuwing is meer dan het verbeteren van woningen. In Selwerd worden veel huizen aangesloten op een warmtenet, zodat ze geen aardgas meer nodig hebben. Deze operatie is in volle gang. Dat biedt ook kansen om de woonomgeving een beetje mooier en groener te maken. Veel ideeën en plannen daarvoor komen van wijkbewoners zelf.

Selwerd is een van wijken die het op een aantal punten minder goed doet dan gemiddeld. Dat komt doordat er bijvoorbeeld veel mensen met een laag inkomen of uitkering wonen. Of doordat er veel sociale huurwoningen staan die wel wat verbetering kunnen gebruiken. Daarom investeren zowel gemeente als rijk langdurig extra geld in deze wijken, om die achterstand in te kunnen lopen. De wijkvernieuwing vind je in de wijken Lewenborg, Beijum, Oosterparkwijk, Indische Buurt/De Hoogte, Vinkhuizen, Paddepoel, De Wijert, Tuinwijk en dus ook Selwerd.

De gemeente Groningen heeft wijkvernieuwing al heel lang hoog in het vaandel. Dat wordt mede ingegeven door de overtuiging dat wijkvernieuwing nooit af en een kwestie van lange adem is. In het coalitieakkoord van het nieuwe college van burgemeester en wethouders is wijkvernieuwing zelfs één van de belangrijkste thema’s, met twee wethouders die het onderwerp in hun portefeuille hebben: Eelco Eikenaar voor de sociale wijkvernieuwing en Rik van Niejenhuis voor het fysieke deel.


Kijk in de Wijk, vanaf zaterdag 3 september 6 weken lang op OOGTV.

mei 17, 2022

Gezocht: trainers in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk


Ben jij iemand die trainingen geeft in de openbare ruimte? En ervaring heeft met werken met
beginnende sporter? Dan zijn wij op zoek naar jou!


In de zomer start Open Gym in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. Bewoners krijgen met dit
programma de mogelijkheid om twaalf weken lang gratis sport- en beweeglessen te volgen in de
buitenlucht. Onder professionele begeleiding en op hun eigen niveau.


Open Gym heeft al met succes in andere wijken in Groningen gedraaid. Dit is de vijfde Open Gym die
we opstarten. Hiervoor zoeken we een divers aanbod van sporten. Denk bijvoorbeeld aan bootcamp,
power walking, yoga, (zit-)gym of een vorm van kracht- of conditietraining.


Voorwaarde is dat de sport- en beweegactiviteiten plaatsvinden in Selwerd, Paddepoel of Tuinwijk.
En dat je het als trainer leuk vindt om met een diverse doelgroep te werken. Als trainer bied je in
twaalf weken twaalf lessen aan. Hiervoor krijg je 500 euro vergoeding.
Heb jij interesse? Mail dan uiterlijk 3 juni een korte motivatie naar: merel.bus@groningen.nl.

april 6, 2022

De Es en De Beukenhorst (inclusief apotheek en huisartsen) zijn sinds maandag met de auto alleen te benaderen via de Esdoornlaan en de Acacialaan. De parkeerplaats is via de Beukenlaan niet meer te bereiken door werkzaamheden. Binnenkort kan het autoverkeer ook via de Mispellaan/Berkenlaan.

Lopend? Dan kun je ook via het bruggetje vanaf de Iepenlaan of door het park vanaf het kruispunt Mispellaan met Berkenlaan de ingang bereiken. Ben je met de fiets, dan graag deze stukken met de fiets aan de hand. Het betreft hier een voetpad.

De nieuw ingerichte hoek Acacialaan/Berkenlaan. Foto: Hans Mulder

januari 10, 2022

Vanwege werkzaamheden is vanaf vandaag, 10 januari, de Berkenlaan bij de Acacialaan en Beukenlaan, afgesloten voor alle verkeer. U zult moeten omlopen of omrijden. Hier zal het warmtenet worden aangelegd, de riolen worden vervangen en de straat opnieuw worden ingericht.

december 2, 2021

Warmtestad en de gemeente Groningen zijn druk bezig met de voorbereiding van de straataanpak Selwerd-West. In 2022 leggen we het warmtenet verder aan en richten we de straten en de stoepen opnieuw in en voegen we meer planten en bomen toe aan de wijk.

Het vastleggen van de precieze ligging van kabels en leidingen maakt onderdeel uit van de voorbereidende werkzaamheden van de wijkvernieuwing. Aannemer Broekema verzorgt dat voor ons. In de periode van 6 december tot en met 24 december graaft aannemer Broekema sleuven in de stoepen van de Esdoornlaan, Duindoornstraat, Maluslaan en Bottelroosstraat. Steeds wordt er 1 sleuf gegraven en de ondergrond bekeken. Zodra de informatie van de proefsleuf helder is wordt deze weer dicht gemaakt en wordt de volgende proefsleuf gegraven.

De werkzaamheden geven naar verwachting geen of beperkte hinder voor de omgeving. Voor meer informatie over wijkvernieuwing in Selwerd-West zie: https://www.sunnyselwerd.nl/projecten/selwerd-west/

november 30, 2021

Wethouder Roeland van der Schaaf en directeur bestuurder Sije Holwerda starten sloop eerste woningen wijkvernieuwingsproject De Huismeesters

Foto: Hans Mulder

Woningcorporatie De Huismeesters sloopt 95 eengezinswoningen en 51 portieketagewoningen in Selwerd. Deze woningen worden vervangen door duurzame nieuwbouw. Het nieuwbouwplan geeft in totaal plek aan 293 woningen waarvan 141 sociale huurwoningen. Er komen verschillende soorten woningen voor terug. Moderne en comfortabele woningen die betaalbaar en energiezuinig zijn. Ook de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Groningen is lang. Meer woningen toevoegen is dan ook echt nodig. De nieuwbouw vindt plaats in de periode 2022 tot en met 2025 en bestaat uit 4 fases

De Huismeesters investeert de komende jaren voor 463 miljoen in het woningbezit (woningverbetering en sloop nieuwbouw) waarvan 25 miljoen in de wijk Selwerd.

Start fase 1: sloop woningen Vlierstraat/Populierenlaan SelwerdWethouder Roeland van der Schaaf en directeur bestuurder Sije Holwerda hanteerden vandaag de graafmachine bij de starthandeling voor de sloop van de eerste woningen aan de Vlierstraat. Daarna worden de woningen aan de Populierenlaan gesloopt. In april 2022 start op deze plek de bouw van de nieuwe gezinswoningen. De sloop van de woningen is een eerste stap van een nieuw begin.

Foto: Hans Mulder
oktober 7, 2021

Raamexposities, ze lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. Zo zijn er al raamexposities geweest in Korrewegwijk, de Hoogte en de Oosterparkwijk. Nu ook in Lewenborg en de SPT wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. De cultuurcoaches van VRIJDAG in de Buurt zijn initiatiefnemers. Magda Rozenveld merkte in Korrewegwijk/De Hoogte dat onder de kunstenaars in de wijk behoefte is om te exposeren. Dit blijkt niet alleen zo te zijn in deze wijk, maar ook in de andere wijken van Groningen. Zowel amateur als professionele kunstenaars laten heel graag hun werk zien.

Cultuurcoach Lucas Winkel zegt:

“De meeste kunstenaars hebben in de Corona periode niet kunnen exposeren. Nu de wereld weer open gaat, betekent het niet dat iedereen direct zijn werk ergens kan laten zien. Daarnaast zijn er ook mensen die voor hun hobby prachtige werken maken, nu hebben ze een podium om dit te laten zien. Ik word er zelf heel blij van om te zien hoe professionals naast amateurs in een expositie staan en dat bij een gezamenlijk moment iedereen elkaars werk waardeert en het enthousiasme voor kunst deelt.”

Ook brengt de organisatie van een raamexpositie in een wijk mooie samenwerkingen tot stand. Zo nam Ruth Pruis van buurtkerk De Fontein in SPT het voortouw en nam contact op met de cultuurcoach Selwerd/Paddepoel met de vraag: “Kunnen wij dit ook doen in onze wijk?” Zo gezegd, zo gedaan. Daarbij sluiten Sunny Selwerd en Lee Smale van Sonde2000 en Buurtcentrum Tuinpad aan.

Benieuwd naar de werken die u kunt vinden in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk? U kunt de kaart vinden bij onder andere: Sonde2000, Forumbibliotheek Selwerd, De Fontein, Tuinpad en wijkrestaurant de Duindoorn. Ook kunt hem online vinden op de Facebook groep: VRIJDAG in de Buurt Selwerd/Paddepoel.

De expositie loopt nog tot en met 31 oktober 2021.

Foto: Cultuurcoach Lucas Winkel

oktober 7, 2021

Een hele wijk in één keer duurzaam, veilig en gezond maken? Daar werken vele partijen en inwoners aan in Groningen. Hoe zij dit voor elkaar krijgen en wat zij tegenkomen? Dat zie je vanaf aanstaande vrijdag 8 oktober in de eerste aflevering van: Kijk in de Wijk.

Deze video en podcast serie neemt je in 6 afleveringen mee door de Groningse wijk Selwerd https://vimeo.com/622442986]. Volg onze podcast via https://open.spotify.com/show/7Ewsjzl6F97I7XPE6mlAeJ. Ben jij ook bezig met dit thema en wil je in contact komen met andere professionals? Ga dan naar www.linkedin.com/groups/12565035/

september 25, 2021

En dan verschijnen er ineens graafmachines in de straat. “We gaan het warmtenet aanleggen en daarna de boel opnieuw inrichten”, hoor je. Of: “Hier komt de jeu de boules-baan”. Of: “Dit stukje wordt autovrij”. Je staat voor een voldongen feit. Voor bezwaar maken is het te laat. Hoe kan dat?

Bij de start van de wijkvernieuwing, een paar jaar geleden, besloten de gemeente, de woningcorporaties en WIJ Selwerd om de bewoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij het maken van plannen. Uit onderzoek was gebleken dat ook veel bewoners dat graag wilden. En zo gebeurt het nu.

U wordt op tijd betrokken

Hoe? We bellen aan en/of u krijgt uitnodigingen per post. Houd uw brievenbus dus in de gaten!

U bent uitgenodigd

Lang voordat de werkzaamheden starten, soms wel meer dan een jaar, valt er bij omwonenden en andere betrokkenen een brief in de bus met een uitnodiging om mee te denken. Soms worden mensen ook actief benaderd. Dan staan er mensen van de wijkvernieuwing op de stoep, of ze bellen. “Wilt u meedenken?” Op dat moment ligt er nog geen plan, er staat nog niets vast. Wel zijn er een aantal uitgangspunten van de gemeente, want niet alles kan en mag. Het plan moet wél haalbaar zijn.

Op deze manier hebben al heel wat Selwerders meegedacht over hun straat of pleintje. In de Sunny Selwerd Werkplaats2.0 maken zo’n dertig mensen uit de hele wijk samen met deskundigen een advies voor de gemeente over de inrichting van een aantal grotere plekken in de buurt, het zogeheten Speel- en chill-plekkenplan.

U voelt zich overvallen

“Maar op het moment dat vlakbij jouw huis de schop de grond in gaat, besef je pas echt dat er wat gaat veranderen”, aldus buurtregisseur Daan Kingma. “Logisch dat je dan aan de bel trekt.” Dat gebeurde bijvoorbeeld deze zomer in de Mispellaan, bij de Berkenflat. Dit stukje werd afgesloten voor verkeer en langs de flat kwam gras, met de bedoeling daar wat spel- en speelactiviteiten te realiseren. Ondanks alle communicatie en uitnodigingen om mee te denken, kwam dat voor een paar bewoners onverwacht. Inmiddels is er met hen gepraat en wordt er naar oplossingen gezocht.

Let op de brievenbus

Projectleider Lotje Paauwe: “De komende periode gaat er heel veel gebeuren. De wijkvernieuwing krijgt vaart. We gaan aan de slag in de Berkenlaan en Beukenlaan, in Selwerd West denken bewoners nu mee over buurtwarmte en de herinrichting van hun straten, in Selwerd Zuid is men in gesprek over buurtwarmte…”

De boodschap: houd je brievenbus in de gaten, abonneer je op de nieuwsbrief, lees deze pagina in de Nummer één. Zo bent u tijdig op de hoogte.